ispCP - Board - Support
ispCP po localhost - Printable Version

+- ispCP - Board - Support (http://www.isp-control.net/forum)
+-- Forum: ispCP Omega International Area (/forum-22.html)
+--- Forum: Polish Corner (/forum-28.html)
+--- Thread: ispCP po localhost (/thread-11103.html)ispCP po localhost - Biacho - 07-03-2010 11:38 PM

Witam.
Dumnie postawiłem sobie ispCP 1.0.5 na moim Gentoo.
Teraz mam pytanie do ludzi wiedzących więcej ode mnie. Mam zewnętrzne ip. Jest on raczej przeznaczony do zabawy i rozwijania umiejętności więc nie obsługuje żadnych konkretnych serwisów. Natomiast stoi na niem moja strona.

I teraz moje pytanie, jak ustawić ispcp-setup, żeby po wejściu na moje IP nie wyświetlał mi strony logowania do ispcp (/var/www/ispcp/gui) tylko moją stronę (/var/www/localhost/htdocs) ?? A na stronę logowania wchodził by przy wpisaniu np. 'IP/admin' ??

Zakładam, że ispcp musiało by się znaleźć w '/var/www/locahost/htdocs' tylko jak to przestawić ? Czy przekopiowanie i pozmienianie ścieżek w plikach apache i ispcp.conf wystarczy ??


RE: ispCP po localhost - Liugarneth - 07-25-2010 07:43 AM

podepnij domenke w noip?