ispCP - Board - Support
Kiedy stabilna wersja? - Printable Version

+- ispCP - Board - Support (http://www.isp-control.net/forum)
+-- Forum: ispCP Omega International Area (/forum-22.html)
+--- Forum: Polish Corner (/forum-28.html)
+--- Thread: Kiedy stabilna wersja? (/thread-386.html)RE: Kiedy stabilna wersja? - natrox - 09-19-2007 09:01 AM

Stabilnei wersi niema RC2 jest juzc stara i ma tezc duczo bugs naj lepiej uziwacz nowszom trunk wersie

witam
natrox